Doprava

Nákladná kontajnerová doprava do 7t

Naša spoločnosť zabezpečuje taktiež dopravu piesku, hliny, štrku, makadamu a inych materiálov.

Preprava sa uskutočňuje vozidlom LIAZ 4x4 s nadstavbou reťazových ramenových kontajnerových nakladačov do váhy materiálu max 7 ton. K tomuto účelu používame oceľové veľkokapacitné kontajnery o objeme 5 a 7 m3.